Управління

Основні принципи управління

 

Управління Липецьким МНВК здійснюється на основі положень Конституції України, Закону «Про освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Управлінська діяльність, як і навчальна, виховна, будь-яка інша діяльність, ґрунтується на дотриманні ряду принципів, якими керуються директор і його заступники при виконанні всіх управлінських функцій.
Принцип управління - це основне положення, що випливає із закономірностей управлінської діяльності.
В своїй управлінській діяльності адміністрація закладу керується такими принципами:
 •          принцип прогностичності внутрішкільного управління;
 •          єдності державних і внутрішкільних механізмів управління;
 •          демократизації і гуманізації управління;
 •          раціонального поєднання централізації і децентралізації;
 •          єдності єдиноначальства і колегіальності;
 •          гласності, відкритості управління;
 •          об'єктивності та інформаційної достатності;
 •          плановості, перспективності;
 •          компетентності;
 •          оптимізації;
 •          системності в управлінні. 

 

Принципи управління навчальним закладом (стаття)