Наша організація

 

Липецький міжшкільний навчально-виробничий комбінат Харківської районної ради Харківської області - навчальний заклад загальної середньої освіти, який  здійснює трудове, профільне, професійно – технічне навчання   учнів ІІІ ступеню і забезпечує задоволення освітніх запитів з профільного і професійно – технічного  навчання, чим забезпечує реалізацію змісту освітньої галузі «Технології» Державного стандарту базової і повної середньої освіти, потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей, наявних умов.

Комбінат є центром профорієнтації, трудового та професійно - технічного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів і може охоплювати різними формами навчання, трудової діяльності не тільки школярів, а й інших громадян за особистий рахунок та за рахунок організацій і спонсорів.

Комбінат здійснює професійно – технічне навчання з підготовки кваліфікованих робітників відповідно до Державного стандарту професійно – технічної освіти.

Засновником     комбінату згідно рішення №830 від 17.07.1984 р. Харківської районної Ради народних депутатів Харківської області є районна Рада народних депутатів Харківського району.

Комбінат знаходиться у сфері управління Харківської районної  державної адміністрації. Здійснення повноважень з управління комбінатом покладено на відділ освіти Харківської районної державної  адміністрації.

Головною метою комбінату є: реалізація потреби особистості в отриманні обраної професії та кваліфікації, розвиток та формування соціально зрілої, творчої особистості, громадянина України.

Головним завданням діяльності комбінату є виховання мо­рально і фізично здорового покоління, створення умов для здобуття професійної освіти на рівні державних стандартів, розвиток природних по­зитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися, формування гро­мадської позиції, власної гідності, готовності до трудової ді­яльності, відповідальності за свої дії.

Діяльність комбінату будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, і фізичного.

На даний час в комбінаті здійснюється підготовка кваліфікованих робітників з професій: "Водій автотранспортних засобів категорії С", "Оператор компютерного набору", "Швачка, Кравець".

В комбінаті навчаються учні старшої школи Циркунівської, Руськотишківської, Жовтневої, Липецької, Липецької ім.П.В.Щепкіна, Переможанської, Тернівської, Веселівської, Борисівської, Лук’янцівської, Глибоківської, Стрілечанської загальноосвітніх шкіл Харківського району. 

Мережа груп  закладу складається з 10 груп з підготовки водіїв автотранспортних засобів, 8 груп з підготовки операторів комп’ютерного набору, 4 груп з підготовки швачок та кравців. 

В 2013/2014 навчальному році контингент складає 224 учнія 10-11 класів.

Також в закладі здійснюється викладання предмету "Захист Вітчизни"